Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

1 września 2023 roku będzie wielkim dniem dla dzieci rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Mali uczniowie z radością czekają, aż zabrzmi pierwszy dzwonek. Jednak ekscytacji najczęściej towarzyszy niepewność i obawa przed nowym miejscem i sytuacjami, z którymi każdego dnia przyjdzie im się zmagać.

Naszym zadaniem jest stworzenie warunków, dzięki którym Państwa dziecko będzie czuło się w murach szkoły komfortowo i bezpiecznie, a dzięki temu szkoła będzie dla niego nie tylko codziennym obowiązkiem, ale przede wszystkim miejscem, w którym może miło spędzać czas, rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności i kształtować swoją osobowość w społeczności szkolnej.

ZAPRASZAMY!

> LOGOWANIE DO WITRYNY KANDYDATA <

Logo szkoły


TERMINY REKRUTACJI DO KLAS I

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE:

 • od 01.03.2023 r. od godz. 12.00 do 15.03.2023 r. do godz. 16.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

 • od 03.03.2023 r. od godz. 8.00 do 08.03.2023 r. do godz. 16.00 – przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej;

 • 09.03.2023 r. o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub  danym oddziale;

 • 27.03.2023 r. o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym;

 • od 28.03.2023 r. od godz. 8.00 do 03.04.2023 r. do godz. 16.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania;

 • 05.04.2023 r. o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE:

 • od 15.05.2023 r. od godz. 9.00 do 19.05.2023 r. do godz. 16.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym;
 • od 16.05.2023 r. od godz. 8.00 do 17.05.2023 r. do godz. 16.00 – przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej;
 • 18.05.2023 r. o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale;
 • 31.05.2023 r. o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym;
 • od 01.06.2023 r. od godz. 8.00 do 07.06.2023 r. do godz. 16.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania;
 • 09.06.2023 r. o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

SEKRETARIAT SZKOŁY:

p. Karolina Langowska
Sekretarz szkoły

tel.: 58 341 37 33 wew. 101
e - mail: sekretariat@sp49.edu.gdansk.pl

kadra-szkoly-2021-2022-129260.jpg