Początek ubiegłego stulecia i działalność "BRATNIAKA"... 

sp-49-dawniej-i-dzis-165101.jpg

sp49-dawniej-i-dzis-150619.jpg   sp49-dawniej-i-dzis-150620.jpg

Wiosną 1913 roku rozpoczęto rozbudowę koszar i komendantury przy ul. Heeresanger 11 (obecnie: Aleja Legionów 11). Od 1914 roku stacjonował tu niemiecki Batalion Łączności. Koszary, budynek sztabowy, stajnia, ujeżdżalnia stanowiły obszar wielkiego placu ćwiczeń. 

W 1923 roku w budynku "Bratniaka" znajdowała się już nie tylko kuchnia i stołówka, ale też sala gimnastyczna, czytelnia, kantyna, pomieszczenia biurowe Bratniej Pomocy, dwie duże sale noclegowe, łaźnia, a nawet zakład fryzjerski. Bratnia Pomoc, która miała tu swoją siedzibę, była w swych założeniach organizacją o charakterze apolitycznym. Miała na celu m. in. udzielanie pomocy studentom polskim w otrzymywaniu zakwaterowania oraz środków finansowych na wyżywienie i opłaty za studia w Politechnice Gdańskiej. Fundusze jej pochodziły z instytucji państwowych i organizacji społecznych.

Bratnia Pomoc reprezentowała studentów polskich na zewnątrz i broniła ich interesów. Prowadziła też schronisko dla polskich wycieczek, uważane za jedno z najlepszych na ziemiach polskich. Cały teren "Bratniaka" wraz z kościołem pw. św. Stanisława Biskupa był odgrodzony od sąsiednich ulic wysokim murem. Na dawnym placu koszarowym urządzono boiska sportowe i strzelnicę małokalibrową. Obszary te stanowiły rodzaj polskiej kolonii na terenie Wolnego Miasta Gdańska.

W miarę nasilania się prowokacji niemieckich bojówek, organizacje studenckie mieszczące się w budynku Domu Akademickiego traciły swój apolityczny charakter. Budynek "Bratniaka" traktowany był przez Niemców jako jeden z polskich punktów oporu. Studenci przygotowywali się do obrony na wypadek napaści. 

Natychmiast po rozpoczęciu działań wojennych 1 września 1939 roku Niemcy zajęli budynek polskiego Domu Akademickiego i zakwaterowali w nim swoją jednostkę wojskową. Aresztowali duchowego opiekuna studentów - ks. Bronisława Komorowskiego. Zniszczyli wszystkie akta Bratniej Pomocy. Dzięki temu większość materiałów nie dostała się w ręce gestapo, a niektórzy działacze i studenci uniknęli aresztowania. W 1945 roku budynek przy ul. Dzierżyńskiego 11 stał się siedzibą Ludowego Wojska Polskiego. 

W 1958 roku budynek (wówczas - przy ul. F. Dzierżyńskiego 11) przekazano na cele oświatowe. Nastąpiła przebudowa i adaptacja pomieszczeń.

 Szkoła Podstawowa nr 49 i pierwszy dzwonek... 

sp49-dawniej-i-dzis-150622.jpg

Pierwszy dzwonek w Szkole Podstawowej nr 49 zadzwonił 2 września 1958 roku. Naukę razpoczęło 787 uczniów pod okiem 22 nauczycieli

28 maja 1967 roku szkoła otrzymała imię XIII Międzynarodowej Brygady im. Jarosława Dąbrowskiego. "Dąbrowszczacy" ufundowali sztandar oraz pamiątkową tablicę na budynku. W roku 1989, w wyniku wspólnej decyzji Rady Pedagogicznej, rodziców i uczniów została powołana Rada Szkoły, która jako organ współuczestniczyła w prowadzeniu placówki. Rok później imię XIII Międzynarodowej Brygady im. Jarosława Dąbrowskiego. "Dąbrowszczacy" zostało zniesione.

Z początkiem lat 90 - tych, a dokładnie w roku 1992, w szkole pojawiły się pierwsze komputery, dzięki którym uczniowie rozpoczęli naukę informatyki.

Od roku 1993 trwała intensywna przebudowa i reorganizacja pomieszczeń, m.in. sal po rozwiązanym Schronisku Młodzieżowym, sanitariatów i gabinetów lekarskich. Rozpoczęto także remont dachu, w wyniku którego w 1996 roku doszło do pożaru w części mieszkalnej budynku. Odbudowa strawionego przez ogień dachu i remont doszczętnie zniszczonych i zalanych pomieszczeń szkolnych trwały aż do roku 1999.

 Baza szkoły obecnie 

Logo szkoły

Obecnie nasza szkoła ma ponad 60 lat, ale trzyma się bardzo dobrze. Jest zlokalizowana w centrum starego Wrzeszcza. Mieści się w 100-letnim budynku, który przetrwał wiele burz dziejowych. Budynek wiekowy, ale solidny, a materiał, z którego jest zbudowany - „czerwona cegła” – gwarantuje zdrowe, pozbawione chemii i innych szkodliwych wpływów na zdrowie człowieka - środowisko życia, nauki i zabawy.

sp49-dawniej-i-dzis-150623.jpg

Dla zapewnienia dzieciom większego bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz wokół niej działa monitoring, który pozwala na stałą kontrolę sytuacji na korytarzach szkolnych oraz na zewnątrz budynku. Szkoła posiada własnyparking z bramą wjazdową, co umożliwia bezpieczne podwiezienie i odprowadzenie dzieci do szkoły.

Nasza szkoła posiada własny, duży zielony teren rekreacyjny, w pełni ogrodzony, co gwarantuje dzieciom bezpieczeństwo podczas zabawy oraz zajęć na świeżym powietrzu. Na terenie tym znajduje się plac zabaw, z którego radośnie korzystają dzieci z grup przedszkolnych oraz klas starszych, a po zajęciach lekcyjnych plac zabaw jest do dyspozycji dla wszystkich dzieci z okolicy. Tuż obok placu zabaw znajduje się piaskownica.