Sługa Boży ks. Bronisław Komorowski 

patron-szkoly-150618.jpg

Ks. Bronisław Komorowski urodził się 25 maja 1889 roku w Barłożnie w powiecie starogardzkim. Uczył się w Collegium Marianum w Pelplinie, a następnie w gimnazjum w Chełmnie, gdzie 11 lutego 1910 roku złożył egzamin maturalny.

Już w czasach szkolnych przejawiał przywiązanie do tradycji narodowej poprzez swą działalność w kołach filomatów. Po odbyciu studiów teologicznych w Seminarium Duchownym w Pelplinie przyjął święcenia kapłańskie i 2 kwietnia rozpoczął pracę duszpasterską jako wikariusz w Łęgowie. 1 maja 1915 roku został przeniesiony do parafii św. Mikołaja w Gdańsku. 28 lipca 1924 roku biskup Edward O'Rourke powierzył mu obowiązki administratora kościoła św. Stanisława Biskupa, który miał być świątynią dla Polaków mieszkających w Wolnym Mieście Gdańsku. Ksiądz Komorowski z powierzonego sobie zadania wywiązywał się doskonale, adaptując budynek przekazany na ten cel przez władze polskie.

Obok starań o świątynię i gorliwej pracy duszpasterskiej prowadził ożywioną działalność patriotyczną; brał udział w licznych zebraniach stowarzyszeń polskich, pełnił do 13 stycznia 1935 roku obowiązki wiceprezesa zarządu Gminy Polskiej - organizacji politycznej Polonii Gdańska, będąc zwolennikiem jedności Polaków w Gdańsku. W latach 1933 - 1934 był jedynym przedstawicielem społeczności polskiej w Radzie Miejskiej Gdańska. 10 października 1937 roku biskup O'Rourke mianował księdza Komorowskiego proboszczem jednej z dwu nowoerygowanych polskich parafii personalnych, jednak po trzech dniach pod presją nacjonalistów niemieckich decyzje te zostały zawieszone.

1 września 1939 roku ks. Komorowski został aresztowany, pobity i uwięziony w gmachu Victoria - Schule w Gdańsku, następnie osadzony w obozie koncentracyjnym w Stutthofie. Już w pierwszych tygodniach był wraz z księdzem Rogaczewskim przez trzy dni zamknięty w karnej celi, gdzie torturowano ich, by wymusić zeznania o ukrywaniu broni w kościele. W Niedzielę Palmową znalazł się w utworzonej z najznakomitszych przedstawicieli Polonii Gdańskiej kompanii karnej. Wraz z innymi jej członkami poddany został straszliwym szykanom i zamordowany w lasach otaczających obóz w Wielki Piątek 22 marca 1940 roku.

Po wojnie dokonano ekshumacji 67 pomordowanych Polaków, wśród nich i księdza Bronisława Komorowskiego. Pochowano ich na cmentarzu na Zaspie w Gdańsku.

szkolna-swietlica-142552.jpg

Szkoła Podstawowa nr 49 w Gdańsku
nosi imię Księdza Bronisława Komorowskiego
od 18 maja 1999 roku.

Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika
w Gdańsku - Wrzeszczu
ufundowała placówce sztandar.