SKŁAD RADY RODZICÓW SP 49
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCA:
Agata Pietruszewska

WICEPRZEWODNICZĄCY:
Grzegorz
Reder

SEKRETARZ:
Marcelina Wróblewska

SKARBNIK:
Błażej Barabasz

KONTO BANKOWE
RADY RODZICÓW SP 49

44 1600 1475 3300 4400 6913 0000