SKŁAD RADY RODZICÓW SP 49
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCA:
Natalia Gliwińska

WICEPRZEWODNICZĄCA:
Agata Łydzińska

SEKRETARZ:
Beata Zagórska

SKARBNIK:
Anna Pietrzak

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCA:
-

WICEPRZEWODNICZĄCA:
Anna Moszczyńska

SEKRETARZ:
Agnieszka Jaroszewicz

KOMISJA SKRUTACYJNA
DO GŁOSOWANIA PRZEZ INTERNET

PRZEWODNICZĄCY:
Błażej Barabasz

WICEPRZEWODNICZĄCY:
Jurand Chmielewski

SEKRETARZ:
Karina Nycz

KONTO BANKOWE
RADY RODZICÓW SP 49

94 1440 1387 0000 0000 0840 3988