SKŁAD RADY RODZICÓW SP 49
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCA:
Natalia Gliwińska

WICEPRZEWODNICZĄCY:
Błażej Barabasz

SEKRETARZ:
Anna Pietrzak

SKARBNIK:
Iwona Dzienisz

KONTO BANKOWE
RADY RODZICÓW SP 49

94 1440 1387 0000 0000 0840 3988