GODZINY PRACY ŚWIETLICY 

0630 - 1630

 NAUCZYCIELE ŚWIETLICY 

p. Michał Kowalski
p. Edyta Lewandowska
p. Alicja Secke

 

 Z życia świetlicy...