GODZINY PRACY ŚWIETLICY 

0630 - 1630

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY 

Renata Jurkiewicz
Michał Kowalski
Edyta Lewandowska
Alicja Secke
Ewa Pastuszak

 

 Z życia świetlicy...