PEDAGOG SZKOLNY 

Gabinet nr 28
(I piętro)

mgr Joanna Tryniszewska

e - mail: j.tryniszewska@sp49.edu.gdansk.pl

 • odpowiada za diagnozowanie problemów uczniów
 • pomaga rozwiązywać konflikty w społeczności szkolnej
 • wspiera pracę nauczycieli i wychowawców w placówce 
 • koordynuje działania Zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK


 PSYCHOLOG SZKOLNY 

Gabinet nr 52a
(III piętro)

mgr Karolina Mazur

e - mail: k.mazur@sp49.edu.gdansk.pl

 • pomaga dzieciom z problemami rodzinnymi
 • wspiera uczniów z trudnościami w nauce
 • pomaga uczniom szczególnie uzdolnionym
 • asystuje w rozwiązywaniu konfliktów
 • ułatwia radzenie sobie z niepowodzeniami w szkole

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK


 LOGOPEDA SZKOLNY 

Gabinet nr 42
(II piętro)

mgr Paulina Ziemkiewicz

e - mail: p.ziemkiewicz@sp49.edu.gdansk.pl

 • Profilaktyka (zapobieganie powstawaniu wad wymowy i czuwanie nad jej prawidłowym rozwojem)
 • Diagnostyka (rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń językowych)
 • Terapia (niwelowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom mającym trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem)

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

?

?

?

?

?


 PIELĘGNIARKA SZKOLNA 

Gabinet nr 29
(II piętro)

Joanna Blok

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK