WYCHOWAWCZYNIE

p. Anna Andruczyk - Lenga
p. Żaneta Ignatowicz

ramowy-rozklad-dnia-156969.jpg

0700 - 0815

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne i tematyczne.

0815 - 0830

Ćwiczenia poranne, zabawy ze śpiewem, zabawy integrujące grupę.

Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.

0830 - 0900

Śniadanie 🥪

0900 - 1100

Zajęcia dydaktyczne prowadzone z całą grup będące realizacją treści programowych wspomagających dzieci w wychowaniu i kształceniu we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.

1100 - 1150

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, obserwacje przyrodnicze, zabawy swobodne.

1150 - 1200

Czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.

1200 - 1230

Obiad 🍝

1230 - 1245

Odpoczynek - słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie książek przez wychowawcę.

1245 - 1400

Gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy swobodne.

1400 - 1415

Czynności higieniczne oraz przygotowanie do podwieczorku.

1415 - 1445

Podwieczorek 🍎

1445 - 1600

Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności:

  • zabawy dowolne, tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne,
  • praca stymulacyjno - kompensacyjna i indywidualna z dziećmi,
  • słuchanie bajek czytanych przez wychowawcę.

1600 - 1700

Zabawy swobodne.