24.08.2021 r.   ZEBRANIE Z RODZICAMI 

  • godz. 1700 - Grupa "0"
  • godz. 1730 - Klasy I

 07.09.2021 r.   SPOTKANIE ORGANIZACYJNE 

  • godz. 1700 - Klasy IV-VIII
  • godz. 1800 - Klasy I-III
  • godz. 1900 - Grupa "0"
  • godz. 1930 - Spotkanie Rady Rodziców

 16.11.2021 r.   ZEBRANIE ŚRÓDOKRESOWE 

 14.12.2021 r.   PRZEDSTAWIENIE PROPONOWANYCH OCEN ZA I OKRES NAUKI 

 08.02.2021 r.   PODSUMOWANIE I OKRESU NAUKI

 05.04.2021 r.   ZEBRANIE ŚRÓDOKRESOWE

 10.05.2021 r.   PRZEDSTAWIENIE PROPONOWANYCH OCEN ZA II OKRES NAUKI