1 IX 2022 Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
6 IX 2022 ZEBRANIE Z RODZICAMI - spotkanie organizacyjne
14 X 2022 Dzień Edukacji Narodowej (Dzień dodatkowo wolny od zajęć)
31 X 2022 Dzień przed 1 listopada (Dzień dodatkowo wolny od zajęć)
11 XI 2022 Narodowe Święto Niepodległości
15 XI 2022 ZEBRANIE Z RODZICAMI - zebranie śródokresowe
13 XII 2022 ZEBRANIE Z RODZICAMI - predstawienie propozycji ocen za I okres
23 XII - 31 XII 2022 Boże Narodzenie - zimowa przerwa świąteczna
1 I 2023 Nowy Rok 2023
2 I 2023 Dzień po Nowym Roku (Dzień dodatkowo wolny od zajęć)
6 I 2023 Święto Trzech Króli
16 I - 29 I 2023 Ferie zimowe

31 I 2023

 7 II 2023 

ZEBRANIE Z RODZICAMI - podsumowanie I okresu nauki
4 IV 2023 ZEBRANIE Z RODZICAMI - zebranie śródokresowe
6 IV - 11 IV 2023 Wielkanoc - wiosenna przerwa świąteczna
1 V 2023 Święto Pracy
2 V 2023 Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (Dzień dodatkowo wolny od zajęć)
3 V 2023 Święto Konstytucji 3 Maja
10 V 2023 ZEBRANIE Z RODZICAMI - predstawienie propozycji ocen za II okres
23 V - 25 V 2023 Egzaminy ósmoklasisty (Dni dodatkowo wolne od zajęć)
8 VI 2023 Boże Ciało
9 VI 2023 Dzień po Bożym Ciele (Dzień dodatkowo wolny od zajęć)
23 VI 2023 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023