Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025, rozpocznie się 15 maja 2024 r. o godz. 8:00.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji został określony w Zarządzeniu Nr 16/2024 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 roku, którego pełna treść znajduje się na stronie:  

https://www.kuratorium.gda.pl/zarzadzenie-nr-162024-pomorskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzenia-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-wojewodztwie-pomorskim-na-rok-szkolny-202/ 

 

Szczegółowe informacje nt. rekrutacji, znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku:

https://www.kuratorium.gda.pl/category/rodziceuczniowie/rekrutacja_szkoly/

 

Aby ułatwić Państwu podjęcie decyzji, którą szkołę wybrać podczas rekrutacji, opublikowaliśmy informacje dot. przebiegu rekrutacji w poprzednich latach:

Gdańsk: https://gdansk-stat.edu.com.pl

Gdynia: https://gdynia-stat.edu.com.pl

Sopot: https://sopot-stat.edu.com.pl

 

Zachęcamy do zapoznania się z ww. wynikami, aby dowiedzieć się m.in., ile w ostatnich latach, w wybranych szkołach, wynosiła:

  • liczba miejsc w szkole,
  • liczba chętnych z pierwszej preferencji, która pokazuje faktyczne zainteresowanie daną klasą, kierunkiem,
  • liczba punktów ostatniego zakwalifikowanego, czyli tzw. próg punktowy,
  • średnia liczby punktów osób przyjętych,
  • liczba laureatów i finalistów olimpiad i konkursów punktowanych w procesie rekrutacji spośród przyjętych.