W listopadową ciemną noc
swój los wywróżę sobie,
bo wróżby dziwną mają moc…

W naszej szkole co roku podtrzymujemy tradycje związane z „Andrzejkami”. W tym roku temu wydarzeniu towarzyszyły konkursy, zabawy i wróżby andrzejkowe. Wszystko to odbywało się w rytm tańców i śpiewów. Nie zabrakło również tradycyjnego ustawiania wróżb związanych z tym świętem. Przedszkolaki z uśmiechem na twarzy chętnie brały udział w magicznym rytuale andrzejkowym.
Dzień ten dostarczył przedszkolakom wielu przeżyć i emocji, a przede wszystkim stał się okazją do rozbudzenia dziecięcej ciekawości oraz chęci poznawania naszej ludowej tradycji.

~p. Anna Andruczyk - Lenga
~p. Żaneta Ignatowicz