Kalosz lewy, kalosz prawy,
Na wyprawę maszerują,
Jeden z przodu, drugi z tyłu,
Wnet do biegu się szykują...
- Hop-przez błota, przez kałuże,
Jeszcze prędzej, w deszcz i burzę
Biegnie lewy, biegnie prawy
Oba cieszą się z wyprawy !
~p. Anna Andruczyk - Lenga
~p. Żaneta Ignatowicz