0a realizuje projekt „Zabawa Sztuką”. Kolejnym zadaniem projektowym było dzieło TWAL (Thinking with a Line) to technika opracowana przez Cathy Topal na bazie jej doświadczeń, ale i założeń różnych nurtów i filozofii m.in. Friedricha Froebla, Reggio Emilia. Rozwijając skrót i tłumacząc go na język polski jest to po prostu myślenie linią. Linia jest podstawowym elementem sztuki, projektowania i kluczem do odblokowania procesu twórczego. Technika ta polega na używaniu kartonu do odbija linii i tym samym tworzenia własnych kompozycji.
~p. Anna Andruczyk - Lenga
~p. Żaneta Ignatowicz