Świetliczaki pracując zespołowo stworzyły makietę JESIENNEGO LASU. Praca wykonana techniką mieszaną.
Opieka- Edyta Lewandowska