SZKOŁA PROWADZI:
·        Księgi ewidencji uczniów
·        Księgi ewidencji dzieci
·        Księgę ewidencji wydanych świadectw ukończenia szkoły
·        Rejestr wydanych duplikatów świadectw szkolnych
·        Rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów
·        Rejestr wydanych kart rowerowych
·        Rejestr pracowników
·        Ewidencję akt osobowych pracowników
·        Rejestr akt i zaświadczeń – awans zawodowy nauczycieli
·        Ewidencję czasu pracy pracowników administracji i obsługi
·        Księgi inwentarzowe
·        Ewidencję przejazdów służbowych i opłat pocztowych
·        Księgi druków ścisłego zarachowania
·        Rejestr zamówień publicznych
·        Rejestr zarządzeń wewnętrznych
·        Rejestr korespondencji
·        Rejestr wejść i wyjść
·        Rejestr wyjazdów służbowych
·        Rejestr zakupów
·        Rejestr wypadków pracowników i uczniów
·        Ewidencję wyjść w godzinach służbowych
Szkoła prowadzi archiwum szkolne.