• Koszt jednego śniadania wynosi 3,00 zł. - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
  • Koszt jednego obiadu wynosi 6,00 zł.
  • Koszt jednego podwieczorku wynosi 3,00 zł. - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
  • Obiady są dwudaniowe: zupa oraz drugie danie.
  • Nie ma możliwości zapłaty gotówką. Płatności za posiłki można dokonywać WYŁĄCZNIE NA INDYWIDUALNE KONTO BANKOWE (internetowo lub na poczcie) do 10 dnia każdego miesiąca - po upływie tego terminu karta dostępu Ucznia w systemie e-Stołówka zostaje zablokowana do czasu uregulowania należności oraz naliczane są odsetki.
  • W tytule wpłaty prosimy o wpisywanie imienia, nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku wpłaty za więcej niż jednego ucznia prosimy o wpisanie każdego dziecka oddzielnie. 
  • Prosimy o wpłacanie odliczonej kwoty za konkretną ilość posiłków i nie zaokrąglać kwoty.
  • Istnieje możliwość wykupienia posiłków na wybrane dni. Płatność będzie rozliczana według obecności dziecka.