Nasza szkoła korzysta z systemu rozliczeniowego online

e-stolowka.pl | System rozliczeniowy stołówki i bufetu

Odwołania posiłku dokonuje Rodzic - wyłącznie za pośrednictwem systemu

lub mailowo na adres sekretariatu sekretariat@sp49.edu.gdansk.pl

maksymalnie do godziny 0830 w dniu, w którym posiłek jest wydawany.

Począwszy od 1 grudnia 2021 r.  przypadku braku płatności za posiłki

karta dostępu Ucznia zostanie zablokowana do czasu uregulowania należności.

Logowanie Rodzica/Opiekuna do systemu

> gdansksp49.loca.pl <

W przypadku problemów z logowaniem
prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły

tel.: 58 341 37 33 wew. 101
e - mail:
sekretariat@sp49.edu.gdansk.pl

> INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU <

Deklarowanie posiłku

Odwoływanie posiłku