Podczas lekcji języka polskiego, podsumowującej omawianą satyrę Ignacego Krasickiego pt. „Żona modna”, uczniowie klasy VII a wykonali prace plastyczne, przedstawiające współczesną żonę modną. Tytuł utworu jest wieloznaczny: w warstwie dosłownej jest to wyrażenie pozytywne, określenie żony Piotra – kobiety atrakcyjnej, dobrze ubranej. W znaczeniu szerszym to określenie negatywnego zjawiska społecznego: bezmyślnego naśladowania obcych wzorów i lekceważenia własnej tradycji. Młodzież dowiedziała się także, kim jest konsument, czym jest konsumpcjonizm oraz na czym polega odpowiedzialna konsumpcja.
~p. Anna Łukowicz