" Co roku w naszej szkole w ramach lekcji wychowania fizycznego odbywają się zajęcia z pierwszej pomocy. Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, wykształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, uwrażliwienia na krzywdę drugiego człowieka, a przede wszystkim zaszczepienie idei niesienia bezinteresownej pomocy."