Kl.II

I miejsce Mateusz Kamiński

II miejsce   Jakub Usarek

III miejsce  Dominika Duda

Kl.III

I miejsce Nina Machnik         

II miejsce Miłosz Wilczewski 

III miejsce Michał Ponomarenko i Mariusz Ledwan

Uczniowie klas IV zdawali na kartę rowerową, pokonując na rowerze wyznaczony rowerowy tor.