31.05 Uczniowie kl. III w ramach Programu Edukacji Morskiej  uczestniczyli w wycieczce żeglarskiej. Pod opieką instruktorów zapoznali się z podstawami żeglowania, wspólnie wykonywali prace przygotowawcze do rejsu. Następnie dzieci w zespołach wypłynęły na łodziach Optimist.  Na koniec zajęć uczyli się  wiązania węzłów żeglarskich.