Zaproszenie do Wielkiego Maratonu Czytelniczego
„Spotkanie nowych przyjaciół” dla klas 2-3,
„Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” dla klas 4-6,
„W lustrze książki” dla klas 7-8, w r. szkolnym 2023-2024

Zachęcam uczniów klas 2-8 lubiących dobrą literaturę do udziału w kolejnej edycji Wielkiego Maratonu Czytelniczego dla szkół podstawowych "Spotkacie nowych przyjaciół" dla klas 2-3; „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” dla klas 4-6 oraz „W lustrze książki” dla klas 7-8 w roku szkolnym 2023/2024. Uczestnicy mają za zadanie przeczytać raz w miesiącu: od września do marca podaną przez szkolnego koordynatora konkursu, a wyznaczoną przez organizatora - Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku lekturę i na początku przyszłego miesiąca napisać pod nadzorem koordynatora konkursu- nauczyciela- bibliotekarza Ewy Kasprowiak test sprawdzający znajomość pozycji. Koordynator przesyła organizatorowi w wyznaczonym terminie wyniki testu uczestników. Terminy pisania testów i wykaz lektur zamieszczam poniżej. Zachęcam Was do zapisania się w bibliotece szkolnej do udziału w maratonie. Na laureatów czekają nagrody oraz udział w uroczystej gali WMCz. W bibliotece znajdziecie również więcej informacji nt maratonu oraz w miarę możliwości potrzebne lektury.
Nauczyciel-bibliotekarz
Ewa Kasprowiak

Data rozesłania testu. Ostateczny termin wprowadzania wyników
Test 1. – 17 X 2023 - 24 X 2023
Test 2. – 14 XI 2023 - 21 XI 2023
Test 3. – 12 XII 2023 - 19 XII 2023
Test 4. – 9 I 2024 - 16 I 2024
Test 5. – 13 II 2024 - 20 II 2024
Test 6. – 12 III 2024 - 19 III 2024
ALFABETYCZNA LISTA LEKTUR WMC 2023/2024
Spotkacie nowych przyjaciół (uczniowie klas 2 – 3 szkół podstawowych)
1.Chylińska Agnieszka, Zezia i wszystkie problemy świata
2.Funke Cornelia, Kraina smoków
3.Hagerup Klaus, O dziewczynce, która chciała ocalić książki
4.Januszewska H., Żelazne trzewiczki, Kazimierz Wójcicki, Dąb albo barani kożuszek, Józef Ignacy Kraszewski, O królewnie czarodziejce [w:] Baśnie polskie. Cudowna studzienka
5. Łapiński Krzysztof, Dzik Dzikus
6.Mikulska Eliza, Zaczarowana pani bibliotekarka
7.Wajrak Adam, Lolek

Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca (uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych):
1.Chmielewska Joanna, Maciejka Gwizd
2.Crowell Cressida, Wojownicy i czarodzieje. Jak upolować wiedźmę?
3.Loth-Ignaciuk Agata, Draka w muzeum
4.Majgier Katarzyna, Abrakadabra… Mamy problem!
5.Olech Joanna, Tym razem ci się upiekło
6.Robinson Barbara, Najlepsze jasełka wszech czasów
7.Sakowicz Anna, Skrzydlate książki

W lustrze książki (uczniowie klas 7 –8 szkół podstawowych)
1.Beręsewicz Paweł, Szeptane
2.Bradley Alan, Flawia de Luce. Zatrute ciasteczko
3.Hen Carsten, Spacerujący z książkami
4.Jędrzejewska-Wróbel Roksana, Stan splątania
5.Orlińska Zuzanna, Biały teatr panny Nehemias
6.Pavlenko Marie, A kiedy zniknie pustynia
7.Przewoźniak Marcin, Mama w occie. Zabójcze pierogi

Lektury na wrzesień 2023 r.:
Spotkacie nowych przyjaciół (uczniowie klas 2 – 3 szkół podstawowych):
Agnieszka Chylińska, Zezia i wszystkie problemy świata
Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca (uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych):
Joanna Olech, Tym razem ci się upiekło
W lustrze książki (uczniowie klas 7 - 8 szkół podstawowych):
Marie Pavlenko, A kiedy zniknie pustynia.

Lektury na październik 2023 r.:

Spotkacie nowych przyjaciół (uczniowie klas 2 – 3 szkół podstawowych):

Klaus Hagerup, O dziewczynce, która chciała ocalić książki

Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca (uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych):

Cressida Cowell, Wojownicy i Czarodzieje. Jak upolować wiedźmę?

Lektury na listopad 2023 r.:
"Spotkacie nowych przyjaciół" (uczniowie klas 2 – 3 szkół podstawowych):
Wajrak Adam, Lolek
"Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca" (uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych):
Loth-Ignaciuk Agata, Draka w muzeum
W lustrze książki (uczniowie klas 7 - 8 szkół podstawowych):
Alan Bradley, Flawia de Luce. Zatrute ciasteczko

Lektury do przeczytania w grudniu 2023.

„Spotkacie nowych przyjaciół” (uczniowie klas 2 – 3 szkół podstawowych):
H. Januszewska, Żelazne trzewiczki
Kazimierz Wójcicki, Dąb albo barani kożuszek
Józef Ignacy Kraszewski, O królewnie czarodziejce [w:]
Baśnie polskie, Cudowna studzienka

„Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” (uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych):
Barbara Robinson, Najlepsze jasełka wszech czasów