15 listopada uczniowie klas VIIA VIIB oraz VIIIB , brali udział w warsztatach przygotowanych przez Muzeum II Wojny Światowej pt: „Uratować jedno życie to…” Podczas zajęć uczniowie oglądali bardzo ciekawą wystawę i wysłuchali z jakimi problemami spotykała się ludność podczas II wojny światowej.
~p. Kinga Mikołajczak
~p. Izabela Żuk