18.10.23 r. obchodzimy Światowy Dzień Etyki 🪞🗝️📜💡👓  
 
Nasza szkoła dołącza do świętowania w swój oryginalny sposób: uczniowie uczęszczający na zajęcia etyki przygotowali plakaty z cytatami słynnych etyków i filozofów, do których dołączyli ilustracje wykonane odręcznie, bądź w programie graficznym. Zaprezentowali swoje prace na szkolnych korytarzach.  
 
Po wejściu do szkoły uwagę zwraca natomiast tablica, gdzie w postaci krótkiego dialogu, wyjaśnione jest jak możemy rozumieć etykę oraz jak od razu przekuć tę wiedzę w działanie.  
 
Etyka jest często niedocenianym, bądź nierozumianym przedmiotem szkolnym, dlatego przygotowując Dzień Etyki, chcielibyśmy trochę ją odczarować. A jako że jest to jedna z gałęzi filozofii, zależy Nam, by również zachęcić wszystkich do podejmowania namysłu nad rzeczywistością, sobą samym czy dylematami moralnym, które przynosi każdy dzień.  
 
Nauczyciel Etyki Anna Stylska