Piękne muchomory do koszyka schowam
mama się ucieszy, będzie dziś grzybowa.
Nie, jedz, nie jedz muchomora,
bo będziesz chora.
też inne grzyby,
rydze, czy maślaki,
ale żaden nie jest
sympatyczny taki!
~p. Anna Andruczyk - Lenga
~p. Żaneta Ignatowicz