W związku ze zbliżającym się Dniem Ziemniaka 🥔 na lekcjach matematyki uczniowie zajmowali się ważeniem ziemniaków- używali wagi łazienkowej i szalkowej. ⚖️ Utrwalali jednostki masy, ale także nie tylko. Utrwaliliśmy zasadę ortograficzną: dlaczego słowo "ważenie" zapisujemy przez "ż", poznaliśmy co to znaczy "wytarować wagę", pojęcia: "brutto", "netto", "tara", poznaliśmy wyrażenia: "języczek u wagi" oraz "rzucić los na szalę".
~p. Karolina Platta