Uczniu, Uczennico!
Weź udział w szkolnym konkursie „Mam talent”!
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 49 w Gdańsku, którzy chcą zaprezentować swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń lub grupa uczniów.

TERMIN KONKURSU: do 15.12.2022 r. 

 FORMA KONKURSU:  
Krótka prezentacja:
• śpiew
• taniec
• recytacja
• pokaz umiejętności gry aktorskiej
• pokaz sprawności fizycznej
• prezentacja treści kabaretowych
• małe formy teatralne
• gra na dowolnym instrumencie
• występy sportowe, akrobatyczne, taneczne
• zdolności manualne (np. rzeźba) lub plastyczne, fotograficzne
Uczniowie mogą zaprezentować swoje talenty poprzez wykonanie rzeźby, plakatu, zdjęcia, nagranie filmiku.


INFORMACJE OGÓLNE:
• Prezentacja nie może być dłuższa niż 5 minut w przypadku występów indywidualnych i grup do 3 osób. Uczestnicy nagrywają filmik i wysyłają pracę konkursową do organizatorki na maila emidudz43@edu.gdansk.pl lub na MS Teams bądź dostarczają na pendrive.
• W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu. Treść piosenki nie może zawierać obraźliwego, wulgarnego słownictwa.
• W przypadku talentu plastycznego (lub innego manualnego) uczeń wykonuje pracę i dostarcza ją organizatorowi w wyznaczonym terminie.
• Talenty uczestników oceniać będzie jury złożone z wybranych nauczycieli.