Od 15 października 2019 wznowiło swoją działalność koło ORIGAMI. Uczniowie klas I-III spotykają się we wtorki na 8 i 9 lekcji w sali nr 10. Poznajemy podstawowe zasady składania papieru, pracujemy na bazie kwadratu, prostokąta i koła. Rozwijamy wyobraźnię twórczą, estetykę, dokładność i staranność.  Tematyka zajęć jest różnorodna: pory roku, zwierzęta, rośliny, kwiaty, postacie, papierowe zabawki, mozaiki, prace konkursowe. 
Prezentujemy prace z pierwszego spotkania naszego koła.