Dzięki akcji „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” uczniowie klasy 1b mieli okazję zrozumieć problemy osób niewidomych oraz niedowidzących. Dzięki filmom edukacyjnym dzieci uczyły się tolerancji oraz świadomości o osobach z dysfunkcją wzroku. Za pomocą zabaw integracyjnych w których musieli zaufać sobie wzajemnie, rozwijali swoją empatię na drugiego człowieka oraz zrozumieli, że „nie samym wzrokiem widzi człowiek”.
~p. Karolina Kapias
~p. Paulina Janiszewska