18 listopada podczas zajęć z wychowawcą klasy VIIIA i VIIB uczestniczyły w zajęciach dotyczących istoty wolontariatu. Uczniowie dowiedzieli się czym powinien być wolontariat, jakimi cechami wyróżnia się wolontariusz i na czym polega organizacja akcji mających na celu bezinteresowną działalność.

~p. Izabela Żuk