"Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż mi, a zapamiętam,
pozwól mi zrobić, a zrozumiem".
 
Zgodnie z powyższym w grupie "0"a odbyła się zabawa badawcza. Eksperyment polegał na badaniu właściwości cieczy. Wspólnie przelewaliśmy, zaznaczaliśmy, porównywaliśmy, czego efektem były samodzielna wnioski.
~p. Anna Anruczyk - Lenga
~p. Żaneta Ignatowicz