Nasi czwartoklasiści raz w tygodniu biorą udział w wyjątkowych zajęciach - technikach uczenia. Celem zajęć jest poznawanie technik uczenia i kształcenie umiejętności ich wykorzystywania. Podczas spotkań uczniowie dowiadują się, co sprzyja uczeniu się, poznają mechanizmy i techniki sprzyjające przyswajaniu i utrwalaniu wiedzy. Co więcej rozwijają swoje umiejętności z zakresu twórcze myślenie, myślenia krytycznego, poznają również sposoby na budowanie swojego dobrostanu.   

W czasie zajęć wykorzystywane są różne (często innowacyjne) metody, formy i narzędzia pracy, co sprzyja ich efektywności. Wśród nich są katy wizualnych, kart emocji, gry dydaktyczne, czy lapbook (interaktywna książeczka z mnóstwem przydatnych informacji na temat tego, jak skutecznie się uczyć).  

Uczniowie doskonalą też umiejętności myślenia wizualnego, czyli tworzenia notatek łączących w sobie proste hasła i rysunki, które pomagają im lepiej zrozumieć i zapamiętać poznawane treści.  

uczymy-sie-programowania-142680.jpg

"Techniki uczenia to wyjątkowo lubiane przez uczniów zajęcia, na których doskonale się bawią rozwijając przy tym kluczową umiejętność jaką jest uczenie się."

p. Marta Jankowska
~nauczycielka języka polskiego,
doradztwa zawodowego

Żeby lepiej się koncentrować uczniowie tworzą pomocników. Sympatyczne stworki narysowane na kamykach. Za każdym razem, gdy potrzebna jest im cisza, wyjmują Ciszaki (bo tak nazywają się te stworki), które bardzo nie lubią hałasu. To pomaga uczniom pracować w ciszy, wtedy, gdy jest to potrzebne.