Każdego roku nasi młodzi wolontariusze upowszechniają w naszej szkole ideę bezinteresownego niesienia pomocy innym. Działalność SKW skupia się na organizowaniu akcji charytatywnych (zbiórek, loterii, aukcji) na rzecz domów dziecka, ośrodków pomocy społecznej, schronisk dla zwierząt i innych instytucji dobroczynnych. 

Udzielanie w Szkolnym Kole Wolontariatu uczy nasze dzieci otwartości na los drugiego człowieka, kształtuje w nich poczucie odpowiedzialności za innych. Uczniowie dzięki pracy w wolontariacie przyswajają sobie istotne wartości moralne: bezinteresowność, tolerancję czy empatię. Mają również możliwość nauczenia się zasad planowania i przygotowywania rozmaitych, często bardzo złożonych przedsięwzięć. Wolontariat to bowiem nie tylko pomaganie, lecz także nauka dojrzałości.

uczymy-sie-programowania-142680.jpg

"W Naszej Szkole Wolontariat działa jak tylko może, 

Każdemu bez względu na wiek, płeć,
 czy też pochodzenie pomoże. 

Empatia, to naszych uczniów drugie imię. 

Dlatego ich pomoc, ze szczerego serca płynie. 

Najpierw dokładnie i subtelnie obserwujemy, 

A później pomoc z radością niesiemy. 

Z uczniami innych szkół się wspieramy, 

Dzięki temu, nowych znajomych mamy. 

Bo pomoc drugiemu to wspaniała praca, 

A my dobrze wiemy, że dobro powraca."

p. Izabela Żuk
~Opiekunka SKW