jestesmy-szkola-w-chmurze-microsoft-142666.jpg

Nasza szkoła posiada prestiżowy certyfikat firmy Microsoft

„Szkoła w Chmurze”

Dzięki temu dołączyliśmy do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft oraz ogólnoświatowej sieci Microsoft Schools.

Tytuł nadawany jest szkołom, które podjęły się procesu transformacji sposobu nauczania z wykorzystaniem nowych technologii.
Uzyskanie tego wyróżnienia stało się możliwe dzięki zaangażowaniu nauczycieli i dyrekcji szkoły. W szkole aktywnie wykorzystuje się usługę Office 365 Education, która stwarza duże możliwości pracy mobilnej, zespołowej, ułatwia komunikację wewnątrz szkoły oraz zapewnia uczniom możliwość nauki z wykorzystaniem nowych technologii informatycznych na miarę XXI wieku. 

Szkoła w Chmurze Microsoft to:

  • Szkoła bazująca na technologii Microsoft np. Office 365, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami.
  • Szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów.
  • Szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły.

Dołączenie do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft to prestiżowe wyróżnienie dla szkoły potwierdzone certyfikatem, a także zaproszenie do światowych programów takich jak:

  • Microsoft Innovative Expert Educator – globalnej sieci innowacyjnych nauczycieli
  • Showcase School - czyli globalnej sieci innowacyjnych szkół 
  • Microsoft Educator Centre - dostęp do szkoleń i materiałów dla nauczycieli
jestesmy-szkola-w-chmurze-microsoft-142667.jpg

Microsoft Teams i inne rozwiązania Microsoft w ramach bezpłatnego Office 365 A1 stworzone dla edukacji umożliwiają uczniom swobodną i zdalną naukę. 

Materiały i zadania mogą zostać udostępnione w trybie online, a uczniowie i nauczyciele współpracować przy pomocy zdalnych komunikatorów, czy tablicy cyfrowej, które pozwalają zarówno na pracę grupową, jak i indywidualną.

jestesmy-szkola-w-chmurze-microsoft-142664.jpg

jestesmy-szkola-w-chmurze-microsoft-142665.jpg