uczymy-sie-programowania-142680.jpg

"Każde dziecko, które przychodzi do szkoły chce poznawać świat, chce mieć kolegów, przyjaciół, chce być akceptowane takim, jakim jest. W naszej szkole uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi otoczeni są szczególną troską. Terapia pedagogiczna, rewalidacja – tam mają szansę zdobyć wiedzę i umiejętności na miarę swoich możliwości."

p. Barbara Turska
~Terapeutka

Zajęcia terapii pedagogicznej w klasach starszych odbywają się w oparciu o model Klubów Ortograffiti, gdzie uczniowie pracują z wykorzystaniem Metody Ortograffiti oraz projektów edukacyjno - artystycznych, które pozwalają na budowanie różnych umiejętności.

W wielu wypadkach wykorzystywane są elementy arteterapii, ale w klasach 4-7 uczniowie mogą też skorzystać z dodatkowej godziny samej arteterapii, która świetnie wpływa na ich samopoczucie i samoocenę. Uczniowie chętnie korzystają z gier edukacyjnych, lubią też samodzielne projektowanie gier i materiałów, z których mogą potem skorzystać.

Tradycyjne metody łączy się z zadaniami wykorzystującymi surowce łatwo dostępne, takie jak wytłoczki od jajek czy słoiczki po dżemie. Te działania przeplatane są zadaniami z użyciem nowoczesnych technologii, aplikacji do prezentacji 3D i włączaniem się w działania promujące bezpieczne korzystanie z sieci. Często zadania wymagają pracy zespołowej, co pomaga uczniom trenować umiejętność harmonijnej pracy oraz szukać swoich mocnych stron i talentów do wykorzystania w przyszłości.  

uczymy-sie-programowania-142680.jpg

"Nigdy nie należy lekceważyć potęgi możliwości. Dlatego zajęcia dla uczniów z dysleksją są urozmaicone i wesołe, bo wtedy właśnie możliwości dzieci same rozkwitają."

p. Marta Badowska
~Wicedyrektorka SP 49
i Terapeutka