Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

1 września 2023 roku będzie wielkim dniem dla dzieci rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Mali uczniowie z radością czekają, aż zabrzmi pierwszy dzwonek. Jednak ekscytacji najczęściej towarzyszy niepewność i strach przed nowym miejscem i sytuacjami, z którymi każdego dnia przyjdzie im się zmagać.

Naszym zadaniem jest stworzenie warunków, dzięki którym Państwa dziecko będzie czuło się w murach szkoły komfortowo i bezpiecznie, a dzięki temu szkoła będzie dla niego nie tylko codziennym obowiązkiem, ale przede wszystkim miejscem, w którym może miło spędzać czas, rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności i kształtować swoją osobowość w społeczności szkolnej.

W kształceniu wczesnoszkolnym oferujemy naszym uczniom zajęcia w ramach edukacji:

 • polonistycznej i matematycznej
 • informatycznej - zajęcia informatyki prowadzone są już od klasy I w nowoczesnej pracowni komputerowej oraz sali tabletowej, uczniowie uczą się m.in. programowania wykorzystując inteligentne roboty
 • muzycznej i plastycznej
 • regionalnej i europejskiej
 • prozdrowotnej, m.in. w zakresie kształtowania nawyków związanych ze zdrowym odżywianiem poprzez udział w programach takich jak "Owoce i warzywa w szkole" oraz "Szklanka mleka"
 • promującej aktywność fizyczną, m.in. zajęcia w ramach programu FitKlasa
 • ekologicznej

Nasza szkoła jest otwarta na potrzeby edukacyjne uczniów. Każdy, kto chce rozwijać swoje zainteresowania znajdzie coś dla siebie w bogatej ofercie zajęć dodatkowych.

Powiększ grafikę: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNAPowiększ grafikę: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Powiększ grafikę: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNAPowiększ grafikę: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA


Uczniom o specjalnych potrzebach oferujemy zajęcia wspierające:

 • terapię logopedyczną z elementami integracji sensorycznej i logorytmiki oraz z elementami terapii motoryki ręki
 • terapię pedagogiczną
 • zajęcia rewalidacji
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne
 • zajęcia ze szkolnym psychologiem i pedagogiem
 • trening czytania i pisania
 • biblioterapię
 • zajęcia języka polskiego jako obcego - dla dzieci obcokrajowców

szkolna-swietlica-142552.jpg

W naszej szkole zajęcia edukacji wczesnoszkolnej odbywają się w przestronnych, kolorowych salach lekcyjnych, do których słońce zagląda od rana aż do wieczora.

W salach lekcyjnych znajdują się monitory interaktywne, które uatrakcyjniają naukę i dają nieograniczone możliwości kreatywnego prowadzenia zajęć.

Powiększ grafikę: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNAPowiększ grafikę: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Powiększ grafikę: Uczymy się PROGRAMOWANIAPowiększ grafikę: Uczymy się PROGRAMOWANIA
szkolna-swietlica-142552.jpg

Szkolna świetlica zapewnia uczniom opiekę
w godz. od 06:30 do 16:30.

W świelicy uczniowie nie tylko mogą liczyć na pomoc przy odrabianiu pracy domowej, ale także biorą udział w zajęciach artystycznych, muzycznych i sportowych.

Opiekunowie świetlicy regularnie organizują zabawy i konkursy z nagrodami.

Powiększ grafikę: FitKlasa, czyli aktywność dla zdrowia
Powiększ grafikę: FitKlasa, czyli aktywność dla zdrowiaPowiększ grafikę: FitKlasa, czyli aktywność dla zdrowia

Co na co dzień robią pierwszoklasiści?

1 września 2022 roku pierwszoklasiści rozpoczęli wielką przygodę, jaką jest nauka. Do tej pory wiele się nauczyli – liter i pięknego pisma kaligraficznego, zapisu liczb i rozwiązywania zadań tekstowych, umiejętności pięknego czytania i recytowania wierszy, śpiewania piosenek i przewrotów w przód. 

Jednak nie to jest najważniejsze – choć bardzo ważne! - istotne jest to, że stają się zgraną szkolną rodzinką, wspierają się i pomagają, pracują zespołowo i wymyślają wspólnie zabawy. 

Edukacje w klasach pierwszych łączą się, przeplatają i uzupełniają. Tam, gdzie są ćwiczenia w pisaniu, pojawia się również obrazek lub choćby ramka. Musi być kolorowo. Do nauki matematyki wykorzystujemy tablice multimedialne, czy magiczny kapelusz, który ułatwia naukę dodawania i odejmowania. Plastyka, technika, muzyka uwrażliwiają nas na piękno, rozwijają nasze talenty i przede wszystkim pomysłowość i kreatywność. Stajemy się małymi artystami, twórczo podchodząc do tematu pracy. Wychowanie fizyczne jest czasem rozładowywania nadmiaru energii i 

uczymy-sie-programowania-142680.jpg

"Czujemy się częścią społeczności szkolnej, dlatego chętnie bierzemy udział w różnych przedsięwzięciach i uroczystościach. Na koniec nasza dewiza „Nie ma: „nie umiem, nie potrafię. Jest: „spróbuję, postaram się”. I o dziwo tak się właśnie dzieje. Wychodzi. Dajemy radę!"

p. Anna Głód
~wychowawczyni kl. Ib