poznajmy-sie-105926.jpg

"Wielki budynek i wielka historia.

Ważni ludzie i ważne sprawy.

Duzi i mali, którzy razem tworzą wielkie i małe rzeczy."

Renata Jurkiewicz
Dyrektor SP 49 w Gdańsku

49-to-my-poznajmy-sie-oferta-166778.jpg

49-to-my-poznajmy-sie-oferta-166043.jpg

KLASY TERAPEUTYCZNE "NA MIARĘ"

Dla uczniów z dysleksją, dysgrafią i dysortografią. Taki sam program nauczania jak w klasie ogólnodostępnej, a dodatkowo: arteterapia, techniki uczenia, terapia pedagogiczna i logopedyczna, psychoedukacja i inne.

KLASA PARTNERSKA TEATRU MINIATURA W GDAŃSKU

Uczniowie uczestniczą w warsztatach i spektaklach oraz spotkaniach z edukatorami. Rozwijają swoje kompetencje dzięki narzędziom teatralnym, działają twórczo, kreatywnie i refleksyjnie.

JESTEŚMY SZKOŁĄ BEZ DZWONKÓW

W naszej szkole lekcje i przerwy nie rozpoczynają się dzwonkiem. Dzięki zegarom umieszczonym na korytarzach uczniowie sami kontrolują czas i wiedzą kiedy rozpoczyna się kolejna lekcja. Jest to system oparty na partnerstwie i zaufaniu, a nie na egzekwowaniu nakazu pracy.

TECHNIKI UCZENIA

Skuteczne uczenie się to kompetencja pozwalająca na sprawne przemieszczanie się w labiryncie informacji, szybkie ich przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie informacji potrzebnych w danym momencie. Umiejętność wykorzystywania technik efektywnego uczenia się pozwala uczniom lepiej wykorzystywać czas na naukę i generuje mniej sytuacji stresowych.

JESTEŚMY SZKOŁĄ W CHMURZE MICROSOFT

Tytuł nadawany jest szkołom, które podjęły się procesu transformacji sposobu nauczania z wykorzystaniem nowych technologii.

"ZERÓWKA" W ODRĘBNEJ CZĘŚCI BUDYNKU

Pomieszczenia oddziału przedszkolnego, włącznie z łazienką, znajdują się w części budynku, do której nie mają wstępu pozostali uczniowie. Nauka języka angielskiego odbywa się 2 razy w tygodniu.