• Aldony
 • Fredry Aleksandra
 • Gołębia
 • Grażyny
 • Kilińskiego Jana
 • Kościuszki Tadeusza od nr 1 do nr 71 i od nr 2 do nr 76
 • Kraszewskiego Józefa
 • Krzemienieckiej Lucyny
 • Kunickiego Stanisława
 • Legionów
 • Lelewela Joachima
 • Nad Stawem
 • Niemcewicza Juliana
 • Pestalozziego Jana
 • Plac Józefa Wybickiego
 • Prusa Bolesława
 • Wajdeloty
 • Wallenroda Konrada