„ME  AND  MY WORLD”

 

Projekt ,,Me and my world'' miał na celu nawiązanie współpracy między szkołami z rożnych regionów kraju oraz wykorzystanie języka obcego w komunikacji z rówieśnikami.  Projekt trwał od marca do czerwca 2019r i podzielony był na kilka etapów, podczas których uczniowie prezentowali siebie i swoje otoczenie, zainteresowania.

W trakcie trwania projektu uczniowie porozumiewali się w języku angielskim w przestrzeni platformy eTwinning, mogli pisać do siebie krótkie wiadomości, wymieniać się uwagami na różne tematy.

 

„CHRISTMAS CARD SWAP”

 

Projekt „Christmas card swap” powstał z inicjatywy szkoły z Francji. Pierwszym etapem projektu było przygotowanie kartek świątecznych oraz napisanie życzeń w języku angielskim oraz języku ojczystym.

Drugi etap polegał na wymianie kartek między szkołami biorącymi udział w projekcie eTwinning.

 

 

 

 

PROJEKTY  EUROPEJSKIE

 

eTWINNING

pliki do pobrania