"5 PORCJI WARZYW, OWOCÓW LUB SOKU"

http://www.5porcji.pl

                 Program organizowany jest przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Stowarzyszenie KUPS jest organizacją non-profit, która w swej działalności stara się zwiększyć świadomość konsumentów na temat prawidłowych nawyków żywieniowych związanych ze spożywaniem owoców, warzyw i soków. Realizowane przez KUPS programy wspierane są m.in. przez Unię Europejską, Fundusz Promocji Owoców i Warzyw, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Żywności i Żywienia,  wojewódzkich kuratorów oświaty.

ZADANIA DLA SZKOŁY BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROGRAMIE

  1. Realizacja 4 scenariuszy lekcyjnych, zgodnych z podstawą programową dla klas I-III, z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych programu.
  2. Przeprowadzenie z uczniami opracowanego mini quizu z wiedzy o zdrowym odżywianiu w dwóch etapach: wstępnego badania przed przeprowadzeniem pierwszej lekcji programu oraz końcowego badania po przeprowadzeniu czwartej, ostatniej lekcji programu (wraz z krótkim raportem). Mini quiz pozwoli pokazać stan wiedzy dzieci na temat zdrowego odżywiania się oraz efekty programu w budowaniu świadomości prawidłowej diety.

Zajęcia w ramach projektu

"5 porcji warzyw i owoców"