poznajmy-sie-105926.jpg

poznajmy-sie-105974.jpg

poznajmy-sie-105930.jpg

poznajmy-sie-105931.jpg

poznajmy-sie-105958.jpg

poznajmy-sie-105933.jpg

poznajmy-sie-105934.jpg

poznajmy-sie-105935.jpg

poznajmy-sie-105936.jpg

poznajmy-sie-105959.jpg

poznajmy-sie-105960.jpg

poznajmy-sie-105961.jpg

poznajmy-sie-105962.jpg

poznajmy-sie-105963.jpg

poznajmy-sie-105965.jpg

poznajmy-sie-105966.jpg

poznajmy-sie-105973.jpg

poznajmy-sie-105968.jpg

poznajmy-sie-105969.jpg

poznajmy-sie-105970.jpg

poznajmy-sie-105971.jpg

poznajmy-sie-105972.jpg

Jeden z corocznych Festynów Rodzinnych
organizowanych w naszej szkole:

kontakt-106696.jpg


Składam serdeczne podziękowania Zespołowi ds. promocji szkoły, a w szczególności Pani Annie Łukowicz, Pani Marcie Badowskiej oraz Pani Paulinie Ziemkiewicz, za inicjatywy, zaangażowanie i realizacje pomysłów promujących naszą placówkę. Dziękuję również Zuzannie Daniel z klasy VIIIb za zaprezentowanie naszej szkoły okiem kamery. Pragnę podziękować także Panu Przemysławowi Szamockiemu za poświęcony czas, wykonanie zdjęć i montaż filmu.
Renata Jurkiewicz
Dyrektor SP49