ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Nasza szkoła, poza zajęciami lekcyjnymi, oferuje uczniom spory pakiet zajęć pozalekcyjnych.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE:

 • "Mała szkółka piłkarska"
 • Specjalistyczny program pracy z uczniem uzdolnionym 
 • Koło ortograficzne
 • Koło matematyczne
 • Zajęcia sportowe SKS
 • Koło plastyczne
 • Zespół muzyczny
 • "Klub Ciekawskich"

 

ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE:

 • Dydaktyczno - wyrównawcze dla klas 0 - III
 • Dydaktyczno - wyrównawcze dla klas IV - VIII - z języka polskiego oraz matematyki
 • Terapii pedagogicznej i logopedycznej
 • Zajęcia socjoterapeutyczne
 • Zajęcia korygujące wady postawy (gimnastyka korekcyjna)

 

PONADTO:

 • zajęcia przygotowujące do sprawdzianu zewnętrznego
 • zajęcia kreatywne w marketach budowlanych
 • zajęcia kulinarne w lokalach gastronomicznych
 • zwiedzanie gdańskiej Starówki i muzeów
 • seanse kinowe
 • spektakle teatralne
 • kręgielnia
 • ZOO
 • Centrum Hewelianum
 • koncerty
 • wyjścia i zbiórki na rzecz schronisk dla bezdomnych zwierząt, dokarmianie ptaków
 • mecze siatkówki i koszykówki
 • pokazy taneczne, rycerskie
 • cykliczne spotkania z "Bajnutkiem"
 • aktywny udział w akcjach charytatywnych - Akcja Żonkil, WOŚP
 • udział w sesjach Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska
 • spotkania z ciekawymi ludźmi - m.in. z p. Iwoną Guzowską
 • spotkania z Policjantem, Strażnikiem Miejskim