Plasticine Plasty 150 g - 12 Pcs MODELLNIG DOUGH CARIOCA

 REGULAMIN KONKURSU 

ORGANIZATOR: Świetlica szkolna; p. Edyta Lewandowska

CELE:

  • kształtowanie wyobraźni
  • rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formach

UCZESTNICY: Świetliczaki SP49

TEMATYKA KONKURSU: Prace wykonane z plasteliny o tematyce dowolnej

TECHNIKA: przestrzenna, wysokość max. 5 cm

TERMIN SKŁADANIA PRAC: do 17 marca 2021 r.

  • Prace należy wykonać SAMODZIELNIE oraz podpisać imieniem i nazwiskiem.
  • Gotowe prace należy zostawić w świetlicy szkolnej.
  • Ocenie będą podlegać: pomysłowość, estetyczność wykonania pracy.
  • Organizator konkursu przewiduje dla zwycięzców nagrody i dyplomy.
  • Prace zostaną wyeksponowane w świetlicy szkolnej.
  • Wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz na Facebook'u szkoły.