mam-talent-wewnatrzszkolny-konkurs-plastyczno-taneczno-muzyczno-recytatorski-do-9-kwietnia-108304.jpg

Zapraszamy uczennice i uczniów klas I-IV naszej szkoły, którzy chcą zaprezentować swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent do wzięcia udziału w konkursie. Możecie zatańczyć, zaśpiewać, zrobić pokaz karate albo namalować najpiękniejszy obraz, jaki potraficie. Mile widziani są aktorzy, kabareciarze, twórcy plakatów i autorzy bajek. Szczegóły konkursu znajdują się w poniższym regulaminie.

UWAGA! Do udziału w konkursie wymagana jest pisemna zgoda Rodzica/Opiekuna. 
Zgoda dostępna jest do pobrania w pliku na dole strony.

 REGULAMIN KONKURSU 

ORGANIZATORZY: 

 • Szkoła Podstawowa nr 49, al. Legionów 11, 80-441 Gdańsk
 • p. Marta Badowska
 • p. Ewa Kasprowiak
 • p. Jolanta Niedźwiecka

POMYSŁODAWCY FORMUŁY KONKURSU:

 • Uczniowie klasy V b

CELE:

 • popularyzowanie działań artystycznych
 • rozwijanie kreatywności młodzieży
 • promowanie młodych talentów
 • rozwijanie zainteresowań uczniów
 • promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
 • promowanie działań zachęcających uczniów do odkrywania w sobie pasji, które mogą wpłynąć na ich przyszłą karierę zawodową
 • wyłonienie najbardziej uzdolnionej klasy, której uczniowie i uczennice posiadają różnorakie talenty i umiejętności

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do uczennic i uczniów klas I-IV Szkoły Podstawowej nr 49 w Gdańsku, którzy chcą zaprezentować swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń/uczennica lub para uczniów/uczennic (2 osoby). Konkurs odbędzie się w jednej kategorii wiekowej.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH: 9 kwietnia 2021 r.

PRZEDMIOT KONKURSU:

Zaprezentowanie swoich zainteresowań, pasji, hobby, umiejętności, zdolności w najciekawszy i najbardziej kreatywny sposób.

FORMA KONKURSU:

 • Krótka prezentacja - nagranie:

  • śpiew
  • taniec
  • zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich
  • pokaz umiejętności gry aktorskiej
  • pokaz sprawności fizycznej
  • prezentacja treści kabaretowych
  • gra na dowolnym instrumencie
  • recytacja
  • występy sportowo-akrobatyczne
  • zdolności manualne (np. origami) lub plastyczne - plakat, kolaż, rysunek, praca przestrzenna, inne

DODATKOWE INFORMACJE:

Prezentacja nie może być dłuższa niż 3 minuty w przypadku występów indywidualnych i par 2 osób.

W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu. Wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub podkładem muzycznym.

W przypadku talentu plastycznego (lub innego manualnego) uczeń przygotowuje wybraną przez siebie pracę w dowolnej technice, która najlepiej zaprezentuje jego uzdolnienia.

Każdy uczestnik może przysłać jedną pracę/nagranie/prezentację.

Talenty uczestników oceniać będzie jury złożone z wybranych nauczycieli. Wszystkie kategorie są oceniane przez jury łącznie.

Jury przyznaje punkty za każdy występ/pracę w skali 1 do 6.

Ocenie podlegać będzie: samodzielność przygotowania i wykonania, pomysłowość, staranność, kultura prezentacji, oryginalność pomysłu, zaangażowanie.

Ocenie nie podlega techniczna strona prezentacji dotycząca realizacji nagrania lub fotografowania, o ile nie stanowi przedmiotu zgłoszenia.

Każdy uczestnik otrzyma informację o zdobytych punktach oraz dyplom potwierdzający wzięcie udziału w konkursie.

Jury na podstawie liczby uczniów biorących udział w konkursie oraz liczbie zdobytych przez uczniów punktów wyłoni najbardziej utalentowaną klasę. Przyznane zostaną miejsca: I, II, III oraz jedno wyróżnienie.

Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.


W związku z sytuacją epidemiologiczną pierwsza edycja konkursu odbywać się będzie w formie zdalnej.

Kartę zgłoszenia oraz plik filmowy z nagraną piosenką, tańcem, grą na instrumencie (w pliku w formacie avi, mp4, mov, mpeg lub w innym formacie multimedialnym) należy przesłać na adres mailowy marbado81@edu.gdansk.pl

Kartę zgłoszenia oraz fotografię wykonanego dzieła/przedmiotu/pracy przestrzennej w formacie jpg, png, tiff, bmp lub innym graficznym należy przesłać na adres mailowy marbado81@edu.gdansk.pl

Nazwa pliku musi zawierać: imię, nazwisko, klasę, w temacie maila proszę napisać: „Konkurs ,,Mam Talent”.

Gdy wielkość pliku będzie przekraczać 20 mb zalecamy użycie zewnętrznego dysku wirtualnego i przesłanie nam na wskazany adres linku do pliku (na przykład http://www.wetranfer.com/ , https://drive.google.com/ ).

Oświadczenia o zgodzie na udział w konkursie (do pobrania na dole strony) można dostarczyć do wychowawcy klasy, który następnie przekaże je organizatorkom.

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z nagraniem lub plikiem graficznym wraz ze zgodą rodzica drogą mailową na adres marbado81@edu.gdansk.pl - do 09 kwietnia 2021 r.