W roku szkolnym 2021/2022 Rada Rodziców wybrała ofertę ubezpieczenia w PZU.

ubezpieczenie-nnw-132121.jpg

Rodzice ubezpieczają dziecko samodzielnie bez ingerencji szkoły.

Aby dobrowolnie ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków
należy kliknąć poniższy link, wybrać jedną z trzech opcji ubezpieczenia
i dalej postępować zgodnie z instrukcjami.

> Chcę ubezpieczyć swoje dziecko <