W roku szkolnym 2022/2023 Rada Rodziców wybrała ofertę ubezpieczenia w Generali.

Generali ubezpieczenia - firma o międzynarodowym charakterze

Rodzice ubezpieczają dziecko samodzielnie bez ingerencji szkoły.

Aby dobrowolnie ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków
należy kliknąć poniższy link, wybrać jedną z opcji ubezpieczenia
i dalej postępować zgodnie z instrukcjami.

> Chcę ubezpieczyć swoje dziecko <