OKREŚLANIE TALENTU DZIECKA

NA PODSTAWIE KWESTIONARIUSZA GEOFFA LEWISA

 

TALENT ARTYSTYCZNY

 • od najmłodszych lat dziecko spędza dożo czasu na rysowaniu, malowaniu, lepieniu z gliny czy plasteliny, odtwarzając różne przedmioty z otoczenia;
 • zauważa szczegóły, których nie dostrzegają inne dzieci;
 • przejawia oryginalność w doborze tematów, technik, kompozycji oraz  chęć eksperymentowania;
 • wykorzystuje sztukę do wyrażania swych uczuć, np. wspaniale „zdobi” podręczniki;
 • wyraża chęć wykonania czegoś ponownie, lecz winny sposób;
 • lubi odwiedzać galerie i wystawy, wykazuje zainteresowanie działami sztuki;
 • umie ocenić prace plastyczne rówieśników, doceniać je lub konstruktywnie skrytykować.

 

 TALENT SPORTOWY                                                                                 

 • dziecko rozpiera energia, lubi zabawy na powietrzu;
 • wybija się w licznych dyscyplinach lub w jednej;
 • ostro rywalizuje w grach i zabawach, także z dziećmi starszymi od siebie;
 • szybko łapie zasady gry;
 • potrafi wpływać na grę zespołu, wyróżnia się w grupie;
 • ma doskonałą koordynację ruchów;
 • jest wytrwałe w ćwiczeniach i na treningach;
 • ma wysoki poziom wydolności sercowo-naczyniowej;
 • interesuje się wiadomościami sportowymi z różnych dyscyplin, czyta artykuły z gwiazdami sportu.

 

TALENT MATEMATYCZNY

 • od najmłodszych lat szybko operuje cyframi i liczbami;
 • rozumie i lubi rozwiązywać zagadki, rebusy, układać puzzle i odpowiadać na podchwytliwe pytania;
 • oblicza wszystko raczej skrótami niż długimi, nudnymi sposobami;
 • przejawia prawdziwe zainteresowanie różnymi działami matematyki, np. geometrią;
 • jasno formułuje myśli i bywa niezbyt rozmowne;
 • jest perfekcjonistą, wykazuje wytrwałość i upór w rozwiązywaniu zdań, „prawie dobrze” go nie zadowala;
 • ma doskonałą pamięć do szczegółów;
 • rysuje w sposób bardziej schematyczny niż artystyczny;
 • używa i dogłębnie interesuje się komputerami, łatwo uczy się je obsługiwać.

 

TALENT MUZYCZNY

 • dziecko rozróżnia wysokość dźwięków (wysoki, średni, niski), to dla niego naturalne, nie musi się tego uczyć;
 • jest wrażliwe na barwę i natężenie dźwięku;
 • dobrze śpiewa, bezbłędnie powtarza melodię;
 • wymyśla melodie, spontanicznie bawi się muzyką;
 • ma poczucie rytmu, umie poruszać się w rytm konkretnej melodii;
 • potrafi kojarzyć inne zjawiska z muzyką, np. dźwięk kropel deszczu;
 • okazuje autentyczny entuzjazm, chęć do nauki gry na jakimś instrumencie;
 • chętnie sięga po różne instrumenty i eksperymentuje;
 • ma zdolność długotrwałej koncentracji;
 • lubi chodzić na koncerty, słucha różnych gatunków muzyki;
 • chętnie czyta o kompozytorach i muzykach

 

TALENT TECHNICZNY

 • dziecko interesuje się tym, jak funkcjonują różne urządzenia mechaniczne;
 • jego hobby to konstruowanie skomplikowanych urządzeń i narzędzi;
 • lubi majsterkowanie, w sposób właściwy i zręczny posługuje się narzędziami;
 • rozumie łamigłówki i podchwytliwe pytania;
 • lubi rysować przedmioty mechaniczne, różne plany, projekty;
 • czyta książki i czasopisma na tematy naukowe i techniczne;
 • lubi matematykę, szczególnie geometrię.

 

TALENT JĘZYKOWY I LITERACKI

 • dziecko potrafi czytać i pisać zanim rozpoczęło naukę w szkole;
 • rozumie treść przeczytanego tekstu, samo sięga po książki i lubi je czytać;
 • jego prace pisemne są odkrywcze, ciekawe i twórcze;
 • ma rozległe słownictwo;
 • potrafi dostosować język do różnych sytuacji;
 • jest wnikliwym i bystrym obserwatorem, docieka dlaczego i jak coś się dzieje;
 • szybko opanowuje i przywołuje z pamięci konkretne wiadomości.